Nieuwsbrief Twents waternet april 2021


April 2021 nr. 1

Dit is de digitale nieuwsbrief van Twents waternet. Een intensieve samenwerking tussen Twentse gemeenten en waterschap op het gebied van klimaat, riolering en afvalwaterzuivering, Twents water verbindt.

Van Twentse Klimaatpraat naar Resultaatpraat

klimaatpraat_1

Een symposium was het plan. Met als titel: Twentse Klimaatpraat. Vorig jaar rond deze tijd werd dit plan door corona al gauw afgeschoten. Toen bleek dat corona ons nog wel wat langer in de greep zou houden, gooiden we alles om.

Het jaar 2020

2020 was een onvoorstelbaar jaar door de ontwikkelingen rond COVID-19. We hebben als maatschappij, en dus ook als Twents waternet, behoorlijk moeten schakelen om onze ambities voor elkaar te boksen.

Op naar een GroenBlauw Twente!

04_-tw_pc_narrowcasting_overstromend-riool_16_9_v2

Voor veel Twentenaren is het veranderende klimaat een ver-van-mijn-bed-show. Toch merken we de effecten nu al en is het allang geen toekomstmuziek meer. Maar hoe krijg je dat nou tussen de oren van onze inwoners?

Werkplaatsen: waar het échte werk gebeurt

oldenzaal_a

In 2018 stelden we de visie ‘Twents water verbindt’ vast met vier beleidsambities: bescherming, beleving, bundeling en bewustwording. Binnen Twents waternet maken we de 4B's concreet en tastbaar in de zogenaamde werkplaatsen: daar gebeurt het échte werk.

Mobiele klimaatescaperoom

Escaperoom-prov-OV-1536x864

Hoe breng je op een speelse manier inwoners en ondernemers in Twente in aanraking met klimaatadaptatie? En hoe maak je ze bewust van de risico’s maar ook van de mogelijke maatregelen? Dat kan sinds kort met de mobiele klimaat escaperoom Adapt or BTrapped. S

Ontwerpuitdaging Ruimte voor water gaat tweede fase in

De ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor water’ prikkelt ruimtelijke ontwerpers, waterschappers, studenten en experts om anders te kijken en te ontwerpen. De focus ligt hierbij op de wijze waarop water in de gebouwde omgeving wordt geïntegreerd, zodat wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad)(problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) of extreme droogte wordt beperkt.

Inspiratie uit Almelo

20201207_104519

Verschillende gemeentes binnen Twente zijn druk in de weer met steden klimaatbestendig maken. Er starten mooie initiatieven om inwoners en kinderen bij plannen te betrekken en er worden veel creatieve plannen uitgewerkt.