Van Twentse Klimaatpraat naar Resultaatpraat


Een symposium was het plan. Met als titel: Twentse Klimaatpraat. Vorig jaar rond deze tijd werd dit plan door corona al gauw afgeschoten. Toen bleek dat corona ons nog wel wat langer in de greep zou houden, gooiden we alles om. Naast corona staat ook de verandering van het klimaat niet stil. Dit thema vraagt aandacht, liever vandaag dan morgen. Twentse Klimaatpraat Online ging door!

Watertekorten in natuurgebieden, extreme hitte op industrieterreinen, mislukte oogsten, toename ongedierte, lage grondwaterstanden, een hoger sterftecijfer tijdens een hittegolf, schade aan wegen, verzakking van woningen. Droogte, hitte en wateroverlast hebben vervelende gevolgen in Twente. Nu al en ook in de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en langdurige periodes van droogte. Om onnodige schade in de toekomst te voorkomen moet iedereen de handen uit de mouwen steken. Maar hoe? Daarover gingen we met de sectoren infra, groen, zorg, bouw, landbouw en natuur in gesprek.

Elke opgave begint met informatie en inspiratie

Op woensdag 7 oktober 2020 keken we met elkaar vooruit. Wat is het effect van het veranderende klimaat op het Twentse gebied? Ria Löschner van Nelen & Schuurmans deelde de resultaten van de klimaatatlas. Het landschap van Twente, de stuwwal, de zandgronden en de bodemkwaliteit maakt dat de effecten van klimaatverandering hier anders uitpakken dan in andere delen van Nederland. Zelf door de klimaatatlas klikken? Dat kan op www.twn.klimaatatlas.net

Het inspirerende verhaal van Berno Strootman volgde daarop. Hij bood ons een brede kijk op de toekomst van Nederland. We staan voor grote opgaven zoals de energietransitie, wateropgave en klimaatadaptatie, landbouw, woningbouw en de afname van biodiversiteit. Hij gaf inzicht in het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Door opgaven met elkaar te verbinden, de samenhang te zien, cross-sectoraal en integraal te werken en de combinatie van slim rentmeesterschap en koopmanschap kunnen maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een goed gesprek

Om letterlijk een vervolgstap te zetten, zijn we op 13 en 22 oktober met de sectoren in gesprek gegaan. Tijdens verschillende klimaattafels bepaalden we samen welke klimaateffecten we wel en niet acceptabel vinden. Wat is hierin de rol van de overheid? En welke rol hebben de sectoren zelf? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? En wat is er nodig om onze omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat? Allemaal vragen die tijdens deze gesprekken langs zijn gekomen.

Resultaten bundelen

De klimaattafels vonden plaats per sector. Om de uitkomsten van deze gesprekken met elkaar te delen en te bediscussiëren vond er op 15 december de Resultaatpraat plaats. Dit gesprek leidde tot 8 punten om Twente klimaatbestendig te maken:

 1. Groot denken en klein doen
 2. Bewustwording vergroten
 3. Over de schutting kijken en goed noaberschap
 4. Natuur en techniek
 5. Een pleidooi voor integraliteit
 6. Vergroen en houd water vast
 7. Ontschotten van budgetten, regels en verantwoordelijkheden
 8. De overheid moet soms ook normeren, voorschrijven en uitdagen

Hoe gaan we verder?

De werkplaats klimaatdialoog is bezig met de analyse van de resultaten van de klimaattafels en resultaatpraat. Ook maken we plannen voor een vervolgproces. Hierbij stellen we onszelf onder andere de volgende vragen:

 • Welke input kan een plek krijgen in de lokale uitvoeringsagenda’s?
 • Welke input kan een plek krijgen in onze Twentse regionale uitvoeringsagenda?
 • Welk thema heeft een verdiepend vervolggesprek nodig? Met wie moeten we dit gesprek voeren?
 • Hoe gaan we om met alle adviezen en tips die we hebben gekregen?

De uitkomst hiervan leggen we eind mei voor aan het bestuurlijk kernteam en delen we vervolgens we vervolgens ook weer met de sectoren. De klimaatdialoog is en blijft een continu proces!

Nieuwsgierig geworden?

De inspiratiesessies en resultaatpraat nog eens terugkijken? Of bent u benieuwd naar de uitkomsten van de klimaattafels? Ga dan naar www.wegaanlive.nl/twentseklimaatpraat