Werkplaatsen: waar het échte werk gebeurt


In 2018 stelden we de visie ‘Twents water verbindt’ vast met vier beleidsambities: bescherming, beleving, bundeling en bewustwording. Binnen Twents waternet maken we de 4B's concreet en tastbaar in de zogenaamde werkplaatsen: daar gebeurt het échte werk. Op dit moment zijn er twee werkplaatsen actief: de werkplaats Communicatie en de werkplaats Uitvoeringsagenda DPRA.

Communicatie

Deze werkplaats is verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie en het jaarplan communicatie 2021. De B van bewustwording en de B van bundeling zijn hierbij leidend. Onder hun leiding zijn drie subwerkplaatsen actief:

  • De subwerkplaats klimaatdialoog heeft een online klimaatdialoog "Twentse Klimaatpraat" georganiseerd. Een gesprek met GGD, LTO (land en tuinbouw organisatie), corporaties, natuurorganisaties bouw en infra en zorginstellingen over de effecten van klimaatverandering. De werkplaats analyseert op dit moment de resultaten en werkt aan een vervolgproces.
  • De subwerkplaats twentswaternet.nl. De website van Twents waternet (doelgroep: intern/ ambtelijk en bestuurlijk) is toe aan een opfrisbeurt en actuele content.
  • De subwerkplaats Twentse waterdag. Een dag die in het teken staat van water, bewustwording en klimaatverandering voor al onze inwoners en bedrijven in Twente! Deze stond vorige jaar al in de steigers en daarmee gaan we na corona weer enthousiast aan de slag!

Uitvoeringsagenda DPRA: op naar een klimaatadaptief Twente

De nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om de aanpak van klimaatdaptatie te versnellen. Voor Twents waternet is er bijna € 7,9 miljoen aan subsidie beschikbaar. Met onze eigen bijdragen als Twents waternet komen we dan uit op een investeringsbedrag van € 23,6 miljoen.

De werkplaats stelt momenteel een maatregelenprogramma op voor de periode 2021-2027, inclusief een gezamenlijk investeringsvoorstel. Het bestuurlijk kernteam heeft besloten de totale subsidie op te delen in een spoor dat rechtstreeks door de TWN-partijen ingezet wordt en een spoor dat ingezet wordt voor projecten die een duidelijk regionaal effect hebben of juist een sterk regionale/nationale uitstraling. 75% van totale subsidie wordt toegekend aan ‘individuele/lokale’ projecten en 25% van de totale subsidie wordt toegekend aan ‘gezamenlijke keuze’ projecten.

Aanvragen voor subsidie is mogelijk in 2021, 2022 en 2023. De werkplaats bereidt momenteel de aanvraag voor 2021 voor. Negen TWN-partners hebben hiervoor maatregelen aangedragen. We toetsen nu in de werkplaats of deze maatregelen DPRA proof zijn en hoe we het penvoerderschap gaan inrichten. Bedoeling is om dit voorjaar de aanvraag in te dienen bij het rijk.


Meer weten?

oldenzaal_a

Neem contact op met Diane Schepers via diane@waterbureauschepers.nl of Mariëlle Schrijver via marielle@comcept.nl