Inspiratie uit Almelo


Verschillende gemeentes binnen Twente zijn druk in de weer met steden klimaatbestendig maken. Er starten mooie initiatieven om inwoners en kinderen bij plannen te betrekken en er worden veel creatieve plannen uitgewerkt.

Al deze plannen zijn natuurlijk geweldig en we moedigen gemeentes aan om met ideeën te komen, maar we moedigen ook aan om van elkaar leren. Daarom hebben we een aantal gave initiatieven en tips gebundeld die tot mogelijke inspiratie leiden. Onderstaande ervaringen, voorbeelden en tips zijn afkomstig uit Almelo’s klimaat in stroomversnelling.

Gastles klimaatverandering

Om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van de klimaatverandering gaf Thomas Braaksma op 7 december een ochtend lang les aan leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Fakkel in Almelo. Wethouder Eugène van Mierlo van duurzaamheid bood de school een regenton aan, om regenwater op te vangen en te hergebruiken.

Waterexpert Thomas Braaksma vertelde de leerlingen over de hevige regenbuien waarmee we te maken krijgen. De oorzaak is de klimaatverandering. Thomas legde met een grote watertank op de parkeerplaats voor de school uit hoe het regenwater wegspoelt naar het riool richting de waterzuivering en of het riool dit in de toekomst nog wel aankan. Op een rioleringskaart van Almelo konden de kinderen zien waarheen het regenwater bij hun eigen huis wordt afgevoerd.

Vervangen van tegels door groen

Thomas legde ook uit hoe je regenwater beter kunt opvangen en hergebruiken in droge tijden, bijvoorbeeld met een regenton in de tuin of het vervangen van tegels door groen. Thomas: “Normaal gesproken vertellen we volwassenen, de generatie van nu, over hoe om te gaan met klimaatverandering. In dit soort gesprekken hebben we het altijd over de toekomst, hoe zorgen we ervoor dat Almelo in 2050 klimaatbestendig is? Door kinderen hier nu bij te betrekken, spreek je een generatie aan, die in 2050 zelf aan het roer staat.”

Klimaatvriendelijk en uitdagend schoolplein De Heemde Almelo

De school en de ouderencommissie ontwierpen met inbreng van leerlingen een natuurlijke speelplek rondom de school. Dit was noodzakelijk, want zomers was het bloedheet en bij hevige regenval moesten kinderen en ouders zich door de plassen een weg banen.

Van een chillplek onder de bomen tot een zandspeelplek met zelfgemaakt keukentje. Over een paar weken moet de omgeving van de school al onherkenbaar veranderd zijn. Er komen onder meer natuurlijke klim- en klautertoestellen, bomen met plukfruit, een moestuin en straks groeien er wilde bloemen. Bianca de Koning: “Al die elementen versterken de biodiversiteit. Het plein verandert in een buitenleslokaal waar leerlingen van alles leren over het belang van de natuur en aandacht voor het klimaat.” De school heeft bij de totstandkoming van het project gekeken waar ouders en kinderen kunnen helpen, zowel fysiek als financieel. Dit vergroot ook nog eens de betrokkenheid en bewustwording. Het groene, klimaatvriendelijke schoolplein komt mede tot stand met subsidie van de gemeente Almelo, waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel.

Tips voor een succesvolle agenda voor klimaatadaptatie

Almelo is al geruime tijd bezig om de binnenstad klimaatbestendig te krijgen. Een enorm project met de nodige uitdagingen waar ze veel van hebben geleerd. Ze hebben daarom een film met tips gemaakt om andere gemeente en overheden te kunnen helpen:

  • Maak van je project een breed maatschappelijk thema. Probeer er zoveel mogelijk partijen bij te betrekken, zoals bestuurders, maar ook de waterschappen, ondernemers en inwoners.
  • Wacht niet af, ga direct aan de slag. Zorg ervoor dat je weet wat projecten concreet opleveren. Werk ook met een stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) zodat je direct weet welke inwoners en ondernemers jouw uitvoeringsagenda nodig hebben.
  • Denk in kansen. Met een positieve instelling kun je bewoners en ondernemers motiveren om aan te geven wat ze nodig hebben en hoe je dat samen het beste kunt bereiken.
  • Werk toe naar oplossingen van inwoner of ondernemer. Werk altijd vanuit persoonlijke gebeurtenissen omdat mensen in beweging komen als ze persoonlijk geraakt worden. Almelo heeft een onderscheid gemaakt tussen ‘bewoners’ en ‘inwoners’. Bewoners zijn direct betrokken. Inwoners zijn dat niet, die moet je dus anders benaderen.
  • Focus je op de opdrachtgevende partijen. Opdrachtgevende partijen zijn eindverantwoordelijk voor mensen en projecten. Steek daarom de meeste energie in hen. Denk aan een investeerder die een oud stadhuis ombouwt tot appartementencomplex. Die zal geïnteresseerd zijn in het park dat je naast het complex wilt aanleggen.
  • Zorg voor besef bij je collega’s. Als je wilt dat iedereen je plannen ondersteunt moet je ook je collega’s er zoveel mogelijk bij betrekken
  • De film kun je zien https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/almelo-geeft-tips-uitvoeringsagenda/