Ontwerpuitdaging Ruimte voor water gaat tweede fase in


De ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor water’ prikkelt ruimtelijke ontwerpers, waterschappers, studenten en experts om anders te kijken en te ontwerpen. De focus ligt hierbij op de wijze waarop water in de gebouwde omgeving wordt geïntegreerd, zodat wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) of extreme droogte wordt beperkt.

Vier geselecteerde teams gingen vanaf 3 maart van start met de doorontwikkeling van een integraal, ontwerpend onderzoek, voor twee verschillende locaties in Twente. Doel hierbij is om samen te leren én te inspireren, waarbij het ontwerp niet per se uitgevoerd gaat worden.

Met de uitdaging Ruimte voor water worden voorstellen verder uitgewerkt, met een integrale blik met nadruk op de ruimtelijke en  landschappelijke aspecten. Op deze manier willen we  wateropgaves in de toekomst combineren met het verbeteren van de (leef-) omgevingskwaliteit.

Twee teams, Odin Landschapsaerchitecten- Roelofs en TKA Ateliers-Studio nadianena, gingen aan de slag om hun ontwerpidee verder uit te werken voor de wijk Aalderinkshoek in Almelo. Dit betreft een typische herstructurering-locatie. Een goed idee hiervoor kan worden opgeschaald en worden uitgerold op meerdere locaties in Nederland. De tweede locatie is Het Kennispark in Enschede. Voor dit gebied ligt al een strategisch plan, waarbij de inzichten vanuit de ontwerpen een inspiratie kunnen zijn voor dit gebied, en ook andere opgaven in het veld van bedrijventerreinen of campussen. CityFörster-OPENFABRIC en OD25 werkten hiervoor twee ontwerpen verder uit. De teams konden voor de uitwerking gebruik maken van inschrijvingen met een technische product of een enkelvoudig idee. Hierdoor sloten Wavin, De Waterfabriek, Donker Group, Scape Agency en tlu landschapsarchitecten ook aan in verschillende teams.

Samenwerking

De uitdaging maakt deel uit van het project Waterwaarde, waarin de stakeholders BNA Lokaal Oosting, Architectuurcentrum Twente, Twents Waternet, Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en Stichting Pioneering, samenwerken aan klimaatadaptatie. De ontwerpuitdaging werd afgesloten met een presentatie in de vorm van een Dragons Den.


Lees meer over de ontwerpuitdaging