Het jaar 2020


2020 was een onvoorstelbaar jaar door de ontwikkelingen rond COVID-19. We hebben als maatschappij, en dus ook als Twents waternet, behoorlijk moeten schakelen om onze ambities voor elkaar te boksen.

. Toch is Twents waternet in staat gebleken de voor 2020 gestelde doelen (de 4B’s: bewustwording, bescherming, beleving en bundeling) grotendeels te bereiken. Bekijk hiervoor het jaarverslag.