Nieuwsbrief Twents waternet


Februari 2019 nr. 1

Dit is de digitale nieuwsbrief van Twents waternet. Een intensieve samenwerking tussen Twentse gemeenten en waterschap op het gebied van klimaat, riolering en afvalwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water.

Bestuurlijk Kernteam in de startblokken

stoel

Nieuwe Samenstelling

Na een filmpje van wethouder Harry Scholten, waarin hij opriep om de lege stoelen in het bestuurlijk kernteam van TWN te bezetten, liep het storm met de aanmeldingen.

Klaar voor de Omgevingswet? Een interview met Gert Dekker.

omgevingswet

Gert Dekker is mede-eigenaar van bureau Ambient en een bekend gezicht in de waterwereld. Hij helpt Twents waternet, samen met Simon Handgraaf, bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Twentse stresstest

blur-close-up-color-1529360

De werkplaats stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) heeft de uitvraag voor de Twentse stresstest op 14 januari 2019 gepubliceerd. De meervoudig onderhandse aanbesteding met 4 marktpartijen moet leiden tot een keuze voor het bureau dat ons de beste producten en diensten levert.

Vernieuwing website Twents waternet

Momenteel is werkplaats communicatie aan de slag met een nieuwe structuur van de website twentswaternet.nl. Deze structuur sluit aan bij de nieuwe communicatiestrategie.

mail  website