Twentse stresstest


De werkplaats stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) heeft de uitvraag voor de Twentse stresstest op 14 januari 2019 gepubliceerd. De meervoudig onderhandse aanbesteding met 4 marktpartijen moet leiden tot een keuze voor het bureau dat ons de beste producten en diensten levert.

Het beoordelen van de offertes heeft op 20 februari plaatsgevonden. Op 25 februari zijn gesprekken geweest met de functionarissen die beoogd kandidaat projectleider zijn. Vervolgens hopen we medio maart de opdracht te gunnen. Rik Meijer is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de uitvraag en het proces. We interviewden hem op het Stadskantoor in Enschede.

Wat is de bedoeling van die Twentse stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)?

“De bedoeling van de stresstest is dat we straks een basis hebben om een goed gesprek (de zogenaamde risicodialoog) te voeren over de gevolgen en de betekenis van klimaatverandering met onze collega’s, inwoners, bedrijven, corporaties etc. De stresstest geeft ons namelijk inzicht in locaties/functies die nu of in de toekomst kwetsbaar zijn of worden voor de effecten van klimaatverandering. Dat wil zeggen: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Uiteindelijk gaat het over de kwaliteit van de leefomgeving. Door de dialoog aan te gaan, kunnen we met elkaar bespreken over wat we acceptabel vinden en wat niet. Waar gaan we maatregelen nemen? Wat gaat het kosten, en wie gaat wat doen? Want duidelijk is dat we als overheden niet alles kunnen oplossen. Niet alleen vanwege kosten, maar ook omdat 70% van Twents gebied in particulier eigendom is. Kortom: iedereen zal aan de bak moeten!”

regen

Hoe kwamen jullie als werkplaats tot een bureaukeuze?

“Er zijn in Nederland 25 aanbieders die een stresstest kunnen maken. Hieruit hebben we op basis van onze eigen ervaringen een top 4 geselecteerd. Deze partijen hebben we uitgenodigd voor een marktconsultatie. Dat leverde goede inzichten op, die we verwerkt hebben in de uitvraag. We dagen de markt uit tot creativiteit door niet exact voor te schrijven hoe die stresstest eruit moet zien. We hebben hen gevraagd om een goede basis voor de risicodialoog te leveren. In stap 1 helpen ze ons bij het maken van keuzes; welke effecten moeten we wel of juist niet onderzoeken. We kunnen alle klimaateffecten onderzoeken, zoals de komst van de tijgermug en het aantal nachten boven de 25 graden, maar daar hangt een prijskaartje aan. Na de eerste stap weten we welke effecten relevant en betaalbaar zijn om in kaart te brengen. In stap 2 volgt de uitvoering en realisatie van de stresstest. We hebben zelf al heel veel informatie beschikbaar die we in die stresstest opnemen. En in stap 3 volgt een advies over hoe we de risicodialoog kunnen voeren”.

Wat is bijzonder aan deze aanbesteding?

“We doen de aanbesteding met alle Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen en met de Provincie Overijssel. Daardoor kunnen we kostenvoordelen behalen, leren we van elkaar en krijgen we inzicht in regionale, bovenlokale knelpunten. De intensieve samenwerking tussen provincie, waterschap en 14 gemeenten verloopt heel constructief. We financieren niet alleen samen, we hebben ook gezamenlijk de aanvraag opgesteld en hebben een gezamenlijk beoordeling- en selectieteam . Gemeente Enschede treedt als penvoerder op en heeft hiervoor een mandaat van alle partijen. Gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen brengen expertise in op het gebied van inkoop en aanbesteding. Twee weken geleden hebben we als werkplaats een training gehad, hoe we de partijen moeten beoordelen. Dat moet je heel zorgvuldig doen, want straks moeten we ook onderbouwen waarom we met de ene partij wel in zee gaan en met de anderen niet”.

Rik, waar krijg jij zelf de meeste energie van in deze werkplaats?

“Ik krijg de meeste energie van het gezamenlijke proces en de zoektocht naar wat je nu precies aan de bureaus gaat vragen. Aan het begin van het traject wisten we nog niet waar we uiteindelijk uit zouden komen en hoe de aanvraag er uit zou zien. Iedereen zit er vanuit zijn en haar eigen ervaring en doel in en met elkaar probeer je toch tot een eensluidende uitvraag te komen. En volgens mij is dat prima gelukt!”