Vernieuwing website Twents waternet


Momenteel is werkplaats communicatie aan de slag met een nieuwe structuur van de website twentswaternet.nl. Deze structuur sluit aan bij de nieuwe communicatiestrategie.

Ook is een nieuwsbriefmodule aangeschaft, waarin de nieuwsbrief die je nu leest is opgemaakt. De bestuurlijke discussie over het ambitieniveau van communicatie moet nog plaatsvinden. Op basis daarvan gaan we aan de slag met de uitvoering.