Bestuurlijk Kernteam in de startblokken


Nieuwe Samenstelling

Na een filmpje van wethouder Harry Scholten, waarin hij opriep om de lege stoelen in het bestuurlijk kernteam van TWN te bezetten, liep het storm met de aanmeldingen.

Welgeteld 9 wethouders en 1 waterschapsbestuurder stelden zich kandidaat. Er is veel bestuurlijke belangstelling voor de thema’s klimaat, omgevingswet en communicatie. Op vrijdag 25 januari 2019 kwamen de Twentse bestuurders voor de eerste keer samen om het vervolg van de inzet van het kernteam te bespreken. Om de slagvaardigheid te vergroten, kozen zij voor een wat compacter kernteam.

De nieuwe samenstelling is:

  • De huidige voorzitter, Roel van der Veen heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Zijn opvolger wordt voorzitter van het bestuurlijk kernteam.
  • De heer Eugène van Mierlo, gemeente Almelo
  • De heer Jan Herman Scholten, gemeente Haaksbergen
  • Mevrouw Mariska ten Heuw, gemeente Hengelo, mede namens Borne en Enschede
  • De heer Harry Scholten, gemeente Hof van Twente
  • De heer Jan Aanstoot, gemeente Rijssen-Holten, mede namens Hellendoorn en Twenterand
  • De heer Erik Volmerink, gemeente Tubbergen, mede namens Dinkelland, Losser en Oldenzaal
  • De heer Johan Coes, gemeente Wierden

Vertegenwoordiging

Een aantal bestuurders gaf aan elkaar te willen vertegenwoordigen en hier ook echt invulling aan te willen geven. Dat betekent dat ze voorafgaand aan een bestuurlijke kernteambijeenkomst goed afstemmen en achteraf terugkoppelen. De ambtenaren gaan hierin faciliteren.
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) in Rijn Oost is een netwerk waar het Twents waternet in is vertegenwoordigd. Wethouder Scholten (Haaksbergen) zal TWN vertegenwoordigen in het RBO Rijn-Oost.

Twents water verbindt krijgt invulling

De bestuurders hebben uitgesproken dat de doelen uit de visie “Twents water verbindt” de inhoudelijke drijfveer van de samenwerking zijn en blijven. De 4 B’s zijn een duidelijk richtsnoer voor de “bedoeling” van de samenwerking. De werkplaatsen geven invulling en betekenis aan de visie. Rik en Marieke presenteerden de oogst van de werkplaatsen. Bestuurders waren enthousiast over de resultaten. Zo willen ze graag samen optrekken in communicatie en zien ze een Twentse waterdag wel zitten. De werkplaats communicatie gaat kijken of dat in 2019 haalbaar is. Ook kijken de bestuurders reikhalzend uit naar de resultaten van de stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling). Tot slot vinden zij de manier waarop wij als TWN omgaan met de komst van de Omgevingswet een inspirerend voorbeeld, ook voor andere beleidsdomeinen.