Nieuwsbrief Twents waternet november 2021


November 2021 nr. 2

Dit is de digitale nieuwsbrief van Twents waternet. Een intensieve samenwerking tussen Twentse gemeenten en waterschap op het gebied van klimaat, riolering en afvalwaterzuivering, Twents water verbindt.

Twentse klimaatsamenwerking ontvangt subsidie van 3,5 miljoen

De 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een subsidie van 3,5 miljoen euro binnengehaald om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren. Voorzitter Hans van Agteren reageert enthousiast: ‘Met deze subsidie kunnen we Twente waterbestendiger en groener maken. Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst!’

Veldje met krattensysteem boven op een wadi verdubbelt waterbergingscapaciteit

Krattensysteem_Hof van Twente

2020 was een onvoorstelbaar jaar door de ontwikkelingen rond COVID-19. We hebben als maatschappij, en dus ook als Twents waternet, behoorlijk moeten schakelen om onze ambities voor elkaar te boksen.

Op naar een GroenBlauw Twente!

04_-tw_pc_narrowcasting_overstromend-riool_16_9_v2

Voor veel Twentenaren is het veranderende klimaat een ver-van-mijn-bed-show. Toch merken we de effecten nu al en is het allang geen toekomstmuziek meer. Maar hoe krijg je dat nou tussen de oren van onze inwoners? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners klimaatadaptieve maatregelen in eigen tuin doorvoeren? Met de publiekscampagnes ‘Houden zo!’ en ‘Ga ervoor!’ refereren we juist aan dat gevoel.

Bedrijvenpagina op Groenblauwtwente.nl

Groenblauwtwente bedrijvenpagina

Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien. Allemaal effecten van het veranderende klimaat en onderwerpen op de website www.groenblauwtwente.nl. Inwoners kunnen sinds begin 2020 op deze website terecht voor handige tips over klimaatadaptieve maatregelen. Daar komt nu nog een extra doelgroep bij: bedrijven in Twente.

Werkplaatsen

In het jaarprogramma 2021 zijn doelen en ambities vastgesteld aan de hand van de vier beleidsthema’s: bescherming, beleving, bundeling en bewustwording. Binnen Twents waternet zijn diverse werkplaatsen ingericht om deze doelen en ambities uit te werken. Hieronder een update van de verschillende werkplaatsen van de afgelopen periode.