Werkplaatsen


In het jaarprogramma 2021 zijn doelen en ambities vastgesteld aan de hand van de vier beleidsthema’s: bescherming, beleving, bundeling en bewustwording. Binnen Twents waternet zijn diverse werkplaatsen ingericht om deze doelen en ambities uit te werken. Hieronder een update van de verschillende werkplaatsen van de afgelopen periode.

Communicatie

Deze werkplaats is verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie en het jaarplan communicatie 2021. De B van bewustwording en de B van bundeling zijn hierbij leidend. Onder hun leiding zijn drie subwerkplaatsen actief:

  • De subwerkplaats klimaatdialoog is tot een einde gekomen door de opbrengsten en adviezen mee te geven aan de werkplaats Uitvoeringsagenda. De benoemde kansen en ambities krijgen daarmee plaats in het uitvoeringsprogramma. Lokaal wordt het door de organisaties zelf opgenomen in de eigen uitvoeringsagenda’s. De klimaatdialoog is een dynamisch proces en zal regulier terug gaan komen, zowel regionaal als lokaal.
  • De subwerkplaats GroenBlauwTwente.nl. Ter aanvulling op deze website is er een ondernemerspagina gerealiseerd. We hopen hiermee ondernemers te inspireren en bewust te maken. Deze staat momenteel live, dus neem snel een kijkje.
  • De subwerkplaats Twentse waterdag. Een dag die in het teken staat van water, bewustwording en klimaatverandering voor al onze inwoners en bedrijven in Twente! De planning voor deze dag is door corona en veel andere geplande evenementen verschoven naar voorjaar 2022.

Meer weten?

Neem contact op met Diane Schepers via diane@waterbureauschepers.nl of Mariëlle Schrijver via marielle@comcept.nl.

Uitvoeringsagenda DPRA:aan de slag voor eenklimaatadaptiefTwente

De eerste aanvraag is gedaan!

De nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om de aanpak van klimaatadaptatie te versnellen. Voor Twents waternet is er bijna € 7,9 miljoen aan subsidie beschikbaar. De subsidie betreft 33% van de totale kosten. Dat betekent dat we met onze eigen bijdragen als Twents waternet uitkomen op een investeringsbedrag van € 23,6 miljoen. Drie keer mag een aanvraag worden gedaan voor de subsidie. De eerste aanvraag voor een totaal subsidiebedrag van bijna 3,5 miljoen is inmiddels gedaan.

De werkplaats werkt momenteel aan een afwegingskader voor de regionale projecten en voor projecten met een regionale uitstraling. Van de beschikbare subsidie van € 7,9 miljoen gaat 25% naar deze projecten. Dit is eerder afgesproken in het bestuurlijk kernteam. In deze regeling wordt overigens altijd gesproken over bedragen inclusief btw.