Nieuwsbrief Twents waternet najaar 2023


Wierden wint Twentse poule NK Tegelwippen

NK tegelwippen

Van 21 maart t/m 31 oktober werden er in heel Nederland fanatiek tegels vervangen door bomen, planten, bloemen of gras. In de Twentse poule komt de gemeente Wierden als beste wipper uit de bus met een gemiddeld aantal van 1737 gewipte tegels per 1000 inwoners (TPI).

Adaptieve Strategie Drinkwatervoorziening

Adaptieve Strategie Drinkwatervoorziening

De openbare drinkwatervoorziening in Overijssel staat ernstig onder druk. Er is meer vraag naar drinkwater door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en bedrijven.

Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte. Om ons tegen de gevolgen daarvan te beschermen, is het nodig dat we onze omgeving aanpassen. Dat betekent ook dat we anders moeten gaan bouwen. Daarvoor is de maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving ontwikkeld.

Geslaagde klimaat escaperoom estafette

Klimaat escaperoom estafette

In oktober en november trok de klimaat escaperoom estafette door Twente. In alle 14 Twentse gemeenten konden inwoners een poging doen om te ‘ontsnappen’ aan de gevolgen van klimaatverandering.

Nieuwe klimaatscenario’s KNMI

KNMI23_klimaatscenarios

Het KNMI maakt klimaatscenario's voor een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Op 9 oktober 2023 zijn de KNMI'23-klimaatscenario’s gepubliceerd.

Onder Twente

Onder Twente

Wist je dat er ook een Twents kennisnetwerk bodem en ondergrond bestaat? Het netwerk heet Onder Twente. We werken als Twents waternet veel met Onder Twente samen. Zoals tijdens het gezamenlijke water- en bodemcafé afgelopen jaar. Het kennisnetwerk Onder Twente verwelkomt alle mensen die geïnteresseerd zijn in de Twentse bodem en ondergrond.

Over Twents waternet

Het Twents waternet is een professioneel netwerk van 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf). Samen zorgen we ervoor dat afvalwater en hemelwater (regen en sneeuw) op een slimme manier wordt verwerkt en we onze leefomgeving klimaatrobuust en aantrekkelijk inrichten. Onze overtuiging is dan ook ‘samen slimmer met water’.