Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving


In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte. Om ons tegen de gevolgen daarvan te beschermen, is het nodig dat we onze omgeving aanpassen. Dat betekent ook dat we anders moeten gaan bouwen. Daarvoor is de maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving ontwikkeld.

project. De maatlat geeft landelijke definities van wat groen en klimaatadaptief bouwen is. Het schept duidelijkheid voor overheden en voor bouwende en ontwikkelende partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars. De maatlat draagt zo bij aan een groen en klimaatbestendig Nederland in 2050.

De maatlat beschrijft doelen en prestatie-eisen en geeft richtlijnen voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking overstromingen. Daarbij gaat het vooral over hoe gebouwd gaat worden en niet over waar. De maatlat schrijft geen specifieke maatregelen voor, zodat er lokaal ruimte blijft voor maatwerk en innovatieve en slimme oplossingen.

Kijk voor meer informatie over de maatlat op de website van Kennisportaal Klimaatadaptatie