Geslaagde klimaat escaperoom estafette


In oktober en november trok de klimaat escaperoom estafette door Twente. In alle 14 Twentse gemeenten konden inwoners een poging doen om te ‘ontsnappen’ aan de gevolgen van klimaatverandering. Door het oplossen van puzzels moesten zij proberen om binnen 20 minuten te ontkomen aan een zeer hevige storm.

De escaperoom maakt inwoners op een speelse en laagdrempelige manier bewust van de gevolgen van het veranderende klimaat en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Een van de deelnemers gaf aan: ‘Deze escaperoom heeft me echt wel na laten denken over het weer dat ons te wachten staat in de toekomst’. Na afloop kregen inwoners een flyer mee met tips om hun huis en tuin hitte- en waterbestendig te maken. In veel gemeenten werd de klimaat escaperoom gecombineerd met een klimaat- of duurzaamheidsmarkt waar inwoners terecht konden voor informatie over vergroening of verduurzaming. Vanuit de verschillende gemeenten klonken enthousiaste reacties.