Adaptieve Strategie Drinkwatervoorziening


De openbare drinkwatervoorziening in Overijssel staat ernstig onder druk. Er is meer vraag naar drinkwater door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en bedrijven.

Maar ook door klimaatveranderingen: langere periodes van droogte en hitte treden steeds vaker op. Vitens (drinkwaterbedrijf) en de provincie Overijssel hebben daarom samen met waterschappen Vechtstromen en WDODelta afgesproken om sneller meer beschikbare win- en reservecapaciteit van drinkwater te realiseren. Met de Adaptieve Strategie Drinkwatervoorziening (ASD) willen we voorkomen dat er binnen enkele jaren een drinkwatertekort ontstaat. Via een gezamenlijke routekaart wordt gewerkt aan het parallel uitvoeren van ca. 20 projecten voor de korte, middellange en lange termijn.

Lees voor meer informatie de volledige brief aan de Provinciale Staten.


Adaptieve Strategie Drinkwatervoorziening