Nieuwsbrief Twents waternet voorjaar 2024


Derde editie Twentse Waterweken

foto meisje op stapstenen in water

De derde editie van de Twentse Waterweken staat weer voor de deur. De Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Vitens (drinkwaterbedrijf) organiseren van 29 april t/m 12 mei samen met lokale natuurorganisaties door heel Twente activiteiten rondom het thema water. Van een kijkje bij de rioolwaterzuiveringen tot wandel- en fietsexcursies door natuurgebieden. Houd de website groenblauwtwente.nl in de gaten voor het programma.

Werkplaats Uitvoeringsagenda

De subsidie uit fase 3 van de landelijke Impulsregeling klimaatadaptatie (vanuit Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie – DPRA) is aangevraagd en de beschikking is binnen. Vanuit deze Impulsregeling is een bedrag toegekend van totaal 7,86 miljoen voor TWN. Met deze derde en laatste aanvraag is dit bedrag volledig opgehaald. Voor de werkplaats gaat het in 2024 met name om het monitoren van de uitgaven en de verantwoordingen hierover.

Symposium Twente Ondersteboven

Samen met De Land Bouwers en Onder Twente wordt op 20 juni het symposium Twente Ondersteboven georganiseerd in de Grolsch Veste. In oktober 2021 werd dit symposium ook gehouden. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt!

Water- en Bodemcafé op 21 maart met thema Waterschaarste

2023 was het natste jaar sinds het begin van de metingen. In het voor- en najaar liepen kelders vol, stonden straten blank en draaiden gemalen op volle toeren. Zelfs op de hoge zandgronden in Twente staat het grondwaterpeil nog steeds hoog.

Desondanks is dit geen garantie dat we komende zomer voldoende water beschikbaar hebben. Waarom kunnen we deze zomer toch weer te maken krijgen met waterschaarste en droogte staat problemen? Wat kunnen we als ambtenaar, ondernemer, onderzoeker of inwoner doen om waterschaarste te voorkomen? En hoe kan de bodem ons hierin ondersteunen? Om hierover te leren, organiseren Onder Twente en De Twentse Golf een water- en bodemcafé!

Aanmelden kan bij l.oldejans@enschede.nl. Locatie is het Stads Lab in Almelo. Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur.

Overige ontwikkelingen bij Twents waternet

Op dit moment zijn er twee werkplaatsen in oprichting: één voor het actualiseren van visie/strategie en een andere voor klimaatadaptatie, zodra het concreter wordt volgt hierover een update in de nieuwsbrief. Tevens zal in de loop van het jaar een infographic worden gemaakt voor gemeenten die een waterbergingseis stellen bij ontwikkelingen. Het doel hiervan is een betere uitleg en veel gestelde vragen daarmee te voorkomen.

Op 21 maart organiseert het waterschap een bijeenkomst voor Twents waternet en het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen over klimaatrobuuste stedelijke ontwikkeling.

Daarnaast is de werkplaats drinkwatervoorziening bezig met het formuleren van een vervolgopdracht samen met het bestuurlijk kernteam.

Over Twents waternet

Het Twents waternet is een professioneel netwerk van 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf). Samen zorgen we ervoor dat afvalwater en hemelwater (regen en sneeuw) op een slimme manier wordt verwerkt en we onze leefomgeving klimaatrobuust en aantrekkelijk inrichten. Onze overtuiging is dan ook ‘samen slimmer met water’.