Nieuwsbrief Twents waternet juli 2023


Het is alweer een tijd geleden dat er een nieuwsbrief verscheen van Twents waternet. De hoogste tijd om jullie bij te praten over de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Vanaf nu ontvang je minimaal 2 keer per jaar een update.

Twentse Waterweken 2023

Twentse waterweken

De tweede editie van de Twentse Waterweken is succesvol verlopen. De Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Vitens (drinkwaterbedrijf) organiseerden van 1 t/m 14 mei samen met lokale natuurorganisaties door heel Twente activiteiten rondom het thema water. Van een kijkje bij de rioolwaterzuiveringen en bergbezinkbassins tot wandel- en fietsexcursies door natuurgebieden, voor iedereen was er iets te beleven.

De Twentse Waterweken werden via verschillende kanalen gepromoot en kregen onder andere aandacht via gemeentelijke kanalen en de lokale huis-aan-huis-bladen. Ook was procesbegeleider van Twents waternet Diane Schepers live te horen in radio-uitzendingen van TwenteFM en RTV Oost. We kijken terug op een geslaagde editie. Voor 2024 zijn er al goede ideeën om er een nog succesvollere editie van te maken. De voorbereidingen starten eind 2023.

NK Tegelwippen

Op 21 maart ging het NK Tegelwippen weer van start. Tot en met eind oktober doen de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Twenterand en Wierden samen met inwoners hun best om zoveel mogelijk tegels te vervangen voor groen. De afgelopen maanden zijn er al bijna 22.000 tegels gewipt en is Twente weer een stukje groener geworden. In de Twentse poule staat op dit moment gemeente Twenterand met een gemiddeld van 415,11 TPI (Tegels Per 1000 Inwoners).

Vitens zomercampagne ‘Wijs met drinkwater’

Wijs met drinkwater campagne

Het is weer volop zomer! Dat betekent ook extra watergebruik, meer droogte en daarmee een grotere kans op het leegraken van de waterreservoirs. Om inwoners bewust te maken van het belang van zuinig omgaan met drinkwater voert Vitens (drinkwaterbedrijf) momenteel hun zomercampagne ‘Wijs met drinkwater’ uit. Via verschillende kanalen worden tips gedeeld over zuinig watergebruik in de tuin, zwembad, douchen en op vakantie. Vanuit het Twents waternet zijn de Twentse gemeenten gevraagd om actief de middelen uit deze campagne via de eigen kanalen te delen.

Klimaat escaperoom-estafette

In het najaar organiseert het Twents waternet de klimaat escaperoom-estafette. In elke Twentse gemeente staat voor 1 dag een heuse klimaat escaperoom. Deelnemers moeten zien te ‘ontsnappen’ aan de gevolgen van klimaatverandering. De inzet van de escaperoom maakt inwoners bewust van de risico’s van klimaatverandering. Daarnaast ontvangen ze praktische tips over hoe ze hun huis en tuin zo klimaatproof mogelijk in kunnen richten.

Medicijnresten in afvalwater

Apotheek

De hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater neemt steeds verder toe. Dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur en bemoeilijkt de bereiding van drinkwater. Waterschappen en drinkwaterbedrijven doen onderzoek naar mogelijke oplossingen. En veel verschillende organisaties, zoals de overheid, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven werken samen om de hoeveelheid medicijnresten terug te dringen. Ook inwoners kunnen meehelpen door overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek of milieustraat.

Werkplaats drinkwatervoorziening

De werkplaats Drinkwatervoorziening van Twents waternet heeft de afgelopen periode gewerkt aan de opdracht die is opgesteld. Het doel van deze werkplaats is in beeld brengen wat en op welke manier het TWN kan bijdragen aan het verminderen van de drinkwaterproblematiek in Twente.

80% van het drinkwaterverbruik is door particulieren. Daar zien we als TWN de meeste mogelijkheden om bij te dragen. 20% is de zakelijke markt. Hier lopen al diverse initiatieven voor drinkwaterbesparing of het inzetten van water met een lagere kwaliteit. Gemeenten kunnen samen met provincie en Vitens (drinkwaterbedrijf) contact leggen met bedrijven als daar kansen liggen om samen tot een plan te komen om drinkwater te besparen.

De conclusie is dat de rol van TWN voornamelijk: verbinden, communicatie (voornamelijk aan particulieren), kennisdelen en betrokkenheid borgen is.

Subsidie voor Twents waternet

De nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om de aanpak van klimaatadaptatie te versnellen. Voor Twents waternet is er bijna € 7,9 miljoen aan subsidie beschikbaar. De subsidie betreft 33% van de totale kosten. Dat betekent dat we met onze eigen bijdragen als Twents waternet uitkomen op een investeringsbedrag van € 23,6 miljoen. We staan op het punt de laatste aanvraag in te dienen voor deze subsidie. Daarmee is het volledige bedrag opgehaald. We verwachten na de zomer hiervoor de toekenning te krijgen, zodat gestart kan worden met de projecten.

Wat gaan we nog meer doen de komende tijd?

reggedal

Op 19 oktober staat een breed bestuurlijk overleg gepland dat samen met het samenwerkingsverband Onder Twente wordt georganiseerd.

Deel en denk mee!

Ken je collega’s voor wie deze nieuwsbrief interessant is? Via onderstaande link naar het aanmeldformulier kunnen zij zich aanmelden. Heb je een opmerking, suggestie of idee voor het Twents waternet? Stuur dan een mail naar michel@vankeijzer.nl

Over Twents waternet

Het Twents waternet is een professioneel netwerk van 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf). Samen zorgen we ervoor dat afvalwater en hemelwater (regen en sneeuw) op een slimme manier wordt verwerkt en we onze leefomgeving klimaatrobuust en aantrekkelijk inrichten. Onze overtuiging is dan ook ‘samen slimmer met water’.