Werkplaats omgevingswet en water


Hoe krijg ik het gemeentelijk rioleringsplan en de zorgplichten straks goed geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet? Hoe laat ik onze klimaatambities landen in de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning)? Hoe kan ik inwoners verplichten een klimaatbestendig huis te bouwen als zij kiezen voor nieuwbouw? Wat doe ik met mijn huidige hemelwaterverordening? Komt die straks in het omgevingsplan? En gaan we normen opnemen in het omgevingsprogramma of juist niet? Wat zijn de belangen van de stakeholders (GGD, Veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt), Vitens (drinkwaterbedrijf)) en hoe neem ik die mee? En hoe krijg ik water en klimaatadaptatie tussen de oren bij mijn RO-collega’s?

Dit is maar een fractie van de vragen die aanleiding waren om binnen TWN een gezamenlijke cursus “Omgevingswet en water/klimaat” te organiseren voor TWN-ers en hun collega’s van RO en duurzaamheid. Om antwoord te kunnen geven op al onze vragen hebben we bouwstenen water voor de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning), het omgevingsprogramma en het omgevingsplan opgesteld. Elke TWN-er heeft met de bouwstenen straks een stevige basis in handen om binnen de eigen organisatie een goed gesprek te voeren over wat vanuit water gezien belangrijk is en hoe dit kan worden opgenomen in de omgevingsvisie, -programma en –plan.

Op 12 februari hebben we de cursus georganiseerd voor 42 deelnemers. Op 5 maart hebben we met 45 deelnemers (inclusief Vitens (drinkwaterbedrijf), GGD en Veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt)) in workshops gewerkt aan thema’s rond water en klimaat die we in de omgevingsvisie en -programma geborgd willen zien. Op 2 april hebben we, met de hierboven genoemde stakeholders en collega’s van vergunning en handhaving en juristen gewerkt aan hoe we de visie kunnen vertalen naar juridisch afdwingbare regels voor in het omgevingsplan.

De oogst van deze drie bijeenkomsten is verwerkt in de bouwstenen. Deze bespreken we ambtelijk in mei in TWN en bieden het daarna aan het bestuurlijk kernteam aan.