Twents waternet staat als een huis: subsidie DPRA toegekend


Met veel enthousiasme en inzet is gewerkt aan een subsidieaanvraag voor procesgeld DPRA. Deze aanvraag is toegekend en stelt ons in staat extra ambitie in te vullen in Twente. De subsidieaanvraag is gebaseerd op de vier pijlers waarmee we Twente klimaatadaptief willen maken.

  1. Samen optrekken in en leren van het uitvoeren van stresstesten en het voeren van risicodialogen, zodat de partners niet ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden;
  2. Investeren in méér activiteiten om het waterbewustzijn te vergroten, gericht op een grotere betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbenden;
  3. Voorsorteren op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet door alvast na te denken over de borging van de resultaten van het DPRA-proces in de instrumenten die de Omgevingswet biedt;
  4. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Twente innoveren, nieuwe technieken en oplossingen bedenken en uittesten door samen te werken met een ander succesvol Twents samenwerkingsverband: Stichting Pioneering.

We hebben € 150.000 toegekend gekregen die we (met cofinanciering) besteden aan de uitvoering van de vier pijlers: