Nieuws uit bestuurlijk kernteam


Op donderdag 25 april was het voltallige kernteam bij elkaar om kennis te nemen van de voortgang van de werkplaatsen en te besluiten over de communicatiestrategie en de ambitie voor de uitvoering. De communicatiestrategie is goed ontvangen: “Een goede vertaling van de B van bewustwording uit onze visie Twents water verbindt”.

Het spreekt de bestuurders aan dat we inwoners en bedrijven via “oplossers” en “beïnvloeders” in beweging willen krijgen. Tuincentra, aannemers of een buurman die zijn tuin waterbewust inricht, hebben vaak meer invloed dan de overheid. Ook de keuze dat gemeenten met hun eigen gezicht naar buiten treden, en niet onder de vlag van TWN, kon op brede steun rekenen. Standaard boodschappen over klimaat en stockfoto’s (een toolkit) voor de eigen communicatiemedewerkers zijn wel heel welkom. TWN krijgt dus een belangrijke rol achter de schermen, maar niet als merk naar buiten.

Voor de uitvoering kozen de bestuurders unaniem voor het meest ambitieuze scenario “uitgebreid”. De bestuurders vinden het wel van belang dat de eigen communicatieadviseurs goed aangehaakt worden en voldoende tijd hebben om de communicatie-inzet van TWN ook daadwerkelijk te benutten en te verzilveren. Ook hechten zij aan een goede effectmeting van de communicatie-inspanningen. Zij onderstrepen het belang van educatie en willen hier een prioriteit van maken.

Een aantal bestuurders vertegenwoordigt andere gemeenten in het bestuurlijk kernteam. Het vooroverleg is inmiddels goed op gang gekomen. Vrijwel alle bestuurders hadden van tevoren afstemming gehad over de agenda met hun “achterban”. Voor een foto hadden de drukbezette bestuurders geen tijd meer, dus die houdt u nog tegoed. Het was tevens de laatste vergadering van voorzitter Roel van der Veen, die na 3 termijnen stopt met het dagelijks bestuur van het waterschap. Het bestuurlijk kernteam heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet voor TWN de afgelopen jaren. Wie zijn opvolger in het bestuurlijk kernteam is, wordt 22 mei bekend gemaakt.