Bouwstenen “water, riolering en klimaatadaptatie” landelijk voorbeeld


2019 was ook het jaar van de cursus Omgevingswet en water die we met verschillende collega’s hebben gevolgd. (o.a. van groen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en de juridische afdeling).

Dit was de basis voor het ontwikkelen van de bouwstenen “water, riolering en klimaatadaptatie” die samen met GGD, Vitens (drinkwaterbedrijf), Provincie, Veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt) en RUD (regionale uitvoeringsdiensten, samenwerkingsverbanden van overheden die zorg dragen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van diverse wetten) tot stand zijn gekomen voor de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning), -programma en –plan. Deze worden als landelijk voorbeeld voor andere werkregio’s gebruikt. Iets om trots op te zijn!

De bouwstenen geven antwoord op vragen als: Hoe krijg ik het gemeentelijk rioleringsplan en de zorgplichten straks goed geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet? Hoe verwerk ik onze klimaatambities in de Omgevingsvisie? Hoe kan ik inwoners verplichten als zij een huis gaan bouwen om dit zo te doen dat het klimaatbestendig wordt? Elke TWN-er heeft met de bouwstenen een stevige basis in handen om binnen de eigen organisatie een goed gesprek te voeren over wat vanuit water gezien belangrijk is en hoe dit kan worden opgenomen in de omgevingsvisie, -programma en –plan.