Werkplaats Energiekosten gemalen


De werkplaats Energiekosten gemalen onderzoekt de boekhoudkundige en technische kant van de energiekosten bij de gemalen in Twente. De gemeente Losser is het aanspreekpunt van deze werkplaats.

Boekhoudkundig wordt gekeken naar de aanbestedingswinsten en mogelijkheden om op controlekosten (energiemakelaars) te besparen. Waarschijnlijk is er meer te besparen in de verbruikskosten. Daarom kijkt de werkplaats ook naar de technische mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan het aan/uit-regime, het elektrotechnisch draaiveld en efficiency van gelijktijdige werking van de gemalen. Onderzoek naar verlaging van de operationele energiekosten zijn ondergebracht bij de werkplaats Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd).