Werkplaats Communicatie


De bereidheid van inwoners om mee te werken aan klimaatadaptieve projecten is over het algemeen laag. Dat gaat ten koste van het rendement van het afkoppelproject. Dat was de aanleiding om in 2015 de werkplaats Communicatie in te stellen. Het doel was om tot een effectieve communicatieaanpak te komen voor projecten waarbij inwoners zijn betrokken.

Aanpak

De werkplaats heeft voor de volgende aanpak gekozen:

  • Analyse van effecten van de uitgevoerde communicatieaanpak bij afkoppelprojecten in deelnemende gemeenten
  • Selecteren van pilotprojecten
  • Gezamenlijke communicatieaanpak en -middelen ontwikkelen voor de 14 gemeentes
  • Implementeren communicatieaanpak
  • Evalueren van de resultaten
  • Deze communicatieaanpak en -middelen ter beschikking stellen aan alle gemeenten