Werkplaats grondwatermeetnet


De werkplaats Grondwatermeetnet heeft de opdracht om de haalbaarheid van het gezamenlijk beheer en gebruik van de meetgegevens van grondwatermeetnetten te verkennen en te bepalen. De eerste fase van de werkplaats is gestart in 2011.

Per gemeente is de situatie en meetmethode geïnventariseerd. Zes gemeenten besloten mee te doen. Vanaf 2015 worden de (meet)gegevens van 523 peilbuizen uit de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Borne, Dinkelland en Tubbergen gezamenlijk onderhouden en ondergebracht in één centrale database.