Werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten


De bereidheid van inwoners om mee te werken aan het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) is over het algemeen gering. Dat gaat ten koste van het rendement van het afkoppelproject. Dat was de aanleiding om in 2015 de werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten hemelwater in te stellen. Het doel was om tot een effectieve communicatieaanpak te komen voor projecten waarbij bewoners zijn betrokken .

Aanpak

De werkplaats heeft voor de volgende aanpak gekozen:

 • Analyse van effecten van de uitgevoerde communicatieaanpak bij afkoppelprojecten in deelnemende gemeenten
 • Selecteren van pilotprojecten
 • Gezamenlijke communicatieaanpak en -middelen ontwikkelen voor de pilotprojecten
 • Implementeren communicatieaanpak bij de pilotprojecten
 • Evalueren van de resultaten en deze verwerken in een handboek
 • Deze communicatieaanpak en -middelen ter beschikking stellen aan alle gemeenten

Resultaat

Als resultaat van de werkplaats is in 2016 het Handboek Communicatieaanpak Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) Hemelwater (regen en sneeuw) en het Naslagwerk Praktische leerpunten van Afkoppelprojecten in Twente verschenen. Dit handboek helpt projectleiders, communicatieadviseurs en uitvoerende partijen bij het succesvol communiceren met bewoners. Voor iedereen die gebruik wil maken van deze praktijkervaringen en aangereikte communicatietools, zijn de documenten gratis beschikbaar.

Handboek en naslagwerk met praktische leerpunten

Het handboek heeft de focus op het afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering, in een reeds bestaande wijk en geeft communicatiestrategie en -middelen om het draagvlak voor deelname te vergroten. Het handboek Communicatieaanpak Afkoppelen Hemelwater bevat:

 • een format voor communicatieaanpak burgerparticipatie;
 • een stappenplan voor communicatie met doelgroepen;
 • succesfactoren en valkuilen bij communicatie;
 • voorbeelden en formats van communicatiemiddelen en teksten, zoals persberichten,
 • uitnodigingsbrieven, flyers, advertentieteksten, etc.

Het naslagwerk Praktische Leerpunten Communicatie Afkoppelprojecten Twente beschrijft de opgedane ervaringen van de communicatiestrategie en -middelen bij drie pilotprojecten in Twente.

Voordelen

 • Zowel het handboek als het naslagwerk dragen bij aan succesvolle communicatie met bewoners. Bij afkoppelprojecten, maar deze communicatieaanpak is ook heel goed bruikbaar bij vergelijkbare projecten.

De slagingskans bij projecten is groter, omdat het:

 • leidt tot meer begrip en meer draagvlak;
 • bijdraagt aan bewustwording en vertrouwen;
 • projectdoelstellingen beter bereikbaar maakt.

Voor de projectleiding zijn de voordelen, o.a.:

 • gemak door duidelijke handvatten voor effectieve communicatieaanpak;
 • meer kwaliteit in communicatieproces door ‘best practice’ te kiezen;
 • tijdwinst en kostenbesparing door kant-en-klare communicatiemiddelen.

Communicatieaanpak afkoppelen hemelwater Praktische leerpunten Communicatie Afkoppelprojecten Twente Handboek Communicatieaanpak afkoppelen Hemelwater

Meer weten?

Wilt u het Handboek daadwerkelijk gebruiken bij uw project, dan kan Twents waternet u desgewenst nader informeren en begeleiden. Door middel van presentaties of workshops willen wij u graag verdere uitleg geven over de communicatieaanpak bij bewonersprojecten. Laat ons uw interesse weten via info-website@vechtstromen.nl.

Samenstelling werkplaats

De werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten bestond uit communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers water en riolering van de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo, Hellendoorn en Losser en van waterschap Vechtstromen. De pilotprojecten in Almelo: De Bolschermors Bornerbroek en de Hofkampbuurt, in Enschede: Stadsbeek Pathmos/Stadsveld en in Losser, het centrumgebied Overdinkel hebben model gestaan voor de ontwikkelde communicatieaanpak. In september 2016 is de werkplaats opgeheven.