Werkplaatsen


Werkplaats Energiekosten gemalen

moederkast-minigemaal

De werkplaats Energiekosten gemalen onderzoekt de boekhoudkundige en technische kant van de energiekosten bij de gemalen in Twente. De gemeente Losser is het aanspreekpunt van deze werkplaats.

Werkplaats Rioolvervanging

werkplaats-rioolvervanging

Deze werkplaats is ingesteld om de levensduur van de riolering te verlengen. De belangrijkste aspecten hierbij zijn het optimaliseren van het moment van rioolvervanging en door onderhoud toe te passen die de levensduur van het rioolstelsel verlengt.

Werkplaats Com. Afkoppelprojecten

putje

‘De bereidheid van inwoners om mee te werken aan het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) is gering. De werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten heeft een handboek met handige tools opgesteld voor een succesvolle aanpak van  communicatie met bewoners.

Kennisuitwisseling

WRD Gisting berflobeek kleur

Enthousiasme en inspiratie voor verdere samenwerking

“We doen het goed, maar we moeten alert blijven. Besparen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.” Dat was de boodschap die doorklonk tijdens de bijeenkomst van bestuurders in Oldenzaal op 29 oktober 2014.

Werkplaats Grondwatermeetnet

Peilbuis

De werkplaats Grondwatermeetnet heeft de opdracht om de haalbaarheid van het gezamenlijk beheer en gebruik van de meetgegevens van grondwatermeetnetten te verkennen en te bepalen. De eerste fase van de werkplaats is gestart in 2011.