Visie en ambitie


De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van het afvalwatersysteem in Twente. Hierbij zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke aandachtspunten.

Twents waternet wil nog beter en efficiënter diensten leveren aan inwoners en bedrijven in Twente. Intensiever samenwerken, sneller innoveren en door te leren van anderen helpt ons geld te besparen en de dienstverlening verder te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd, dat samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen sneller en doelgerichter bijdraagt aan het optimaliseren van afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in Twente.

Op grond van ervaringen weten we dat betere afstemming van processen resultaat oplevert. Bundeling van activiteiten, doelmatiger investeren en betere en goedkopere methoden toepassen. Innovatie helpt daarbij. We hebben de ambitie om onze strategie snel te implementeren, zodat binnen enkele jaren meetbare resultaten zijn geboekt.