Nieuwsbrief Twents waternet


December 2019 nr. 3

Dit is de digitale nieuwsbrief van Twents waternet. Een intensieve samenwerking tussen Twentse gemeenten en waterschap op het gebied van klimaat, riolering en afvalwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water.

Terugblik 2019

2019 was een spetterend jaar voor Twents waternet. Met z’n allen hebben we veel bereikt. Onder het motto ”Niet praten maar doen!” kwamen we tot de volgende resultaten.

Bouwstenen “water, riolering en klimaatadaptatie” landelijk voorbeeld

IMG_4776

2019 was ook het jaar van de cursus Omgevingswet en water die we met verschillende collega’s hebben gevolgd. (o.a. van groen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en de juridische afdeling).

Lancering Twentse klimaatatlas

klimaatatlas

Op 16 november 2019 is de zogenoemde stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) gelanceerd op twn.klimaatatlas.net. Deze bestaat uit een Twentse klimaatatlas met storymap waarin de effecten van klimaatverandering in Twente visueel zijn gemaakt en worden uitgelegd.

Fantastisch bezoek deltacommissaris aan Twente

delta2

29 augustus 2019 was de dag dat de deltacommissaris Glas een bezoek bracht aan Twente. Een dag waar we met trots op terugkijken. Op het schoolplein van Pax Christischool in Overdinkel kreeg de commissaris een inrichting van een schoolplein met water te zien.

mail   website