Wateroverlast in de tuin


Een drassige bodem of zelfs opwellend water in de tuin kan komen door hoge grondwaterstanden. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

Drainage

Is een lekkende leiding niet de oorzaak en staat het grondwater bij u elk (voor)jaar weer te hoog, dan kan drainage een oplossing bieden. Een drainage kunt u zelf aanleggen of laten doen door een hovenier. Hebben uw buren net zo’n natte tuin? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente en in gesprek gaan over mogelijke oplossingen.

Regenwater dat niet wegloopt

Als regenwater tijdens en na een flinke regenbui niet snel genoeg wordt opgenomen in de bodem, dan is er meestal sprake van een te harde of een dichte bovenlaag of te veel verharding. Het hoeft dan niet te gaan om een grondwaterprobleem.

Ook kan het zijn, dat het water boven op een harde grondlaag laag blijft liggen en niet snel genoeg wordt afgevoerd. Dat gebeurt als de bovenste laag grond is aangedrukt, bijvoorbeeld door zware machines tijdens de bouw, een verbouwing of verhuizing. Soms bestaat de grond van de tuin simpelweg uit een dichte substantie, zoals klei of leem. U kunt dan uw tuin omspitten, de bovenste laag vervangen door een minder dichte substantie, zoals zand. Of u kunt infiltratiekratten plaatsen.

Is uw tuin vooral bestraat of op een andere manier verhard? Dan kan water blijven liggen omdat het de grond niet kan bereiken. Vooral met hevige regenbuien kan het water niet snel genoeg door kieren en gaten worden afgevoerd en kan dan bij u naar binnen lopen. Zorg in voor een goede afvoer of maak gebruik van infiltratiestroken. U kunt gedeeltes van uw verharding ook vervangen door grind of meer ruimte maken voor groen. Water kan dan makkelijker wegstromen. Vooral planten met grote bladeren nemen veel vocht op.

Kijk voor meer tips voor wateroverlast in uw tuin op de website Rainproof.