Hoe pakken grondwateroverlast aan?


Om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen grondwateroverlast is het belangrijk dat de oorzaak van de klachten bekend is.

Bij schade door (grond)wateroverlast neem contact op met uw verzekering.

In elke omstandigheid kunt u de volgende stappen nemen:

Onderzoek

 • Onderzoek eerst of uw buren dezelfde problemen ondervinden. Mocht dit het geval zijn, meldt deze overlast dan bij de gemeente.
 • Ga ook na of er de afgelopen tijd iets veranderd is in uw omgeving. Voor vragen over uw omgeving kunt u ook uw gemeente benaderen. Zij zijn op de hoogte van de water gerelateerde activiteiten in uw buurt en kunnen u informeren over mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de problematiek te verhelpen.
 • Kijk ook of u zichtbare sporen kunt vinden van scheuren of lekkages in de kelder of kruipruimte, binnen en buitenmuren, dakgoot, regenpijp of leidingen, leidingdoorvoeren in de kelder of kruipruimte.

Documentatie

 • Maak daarnaast ook een overzicht van uw problematiek. Deze gegevens zijn van belang voor meerdere partijen waar u mogelijk mee in contact komt, zoals buren, de gemeente, het waterschap, aannemers of verzekeraars.
 • Maak foto’s van zichtbare signalen
 • Omschrijf uw hinder in detail:
  • op welke plekken in het gebouw of uw woning ondervindt u hinder,
  • welke vormen neemt dit aan
  • hoe lang heeft u al hinder
  • heeft u er altijd last van of bijvoorbeeld alleen in het voorjaar
  • heeft u gezondheidsklachten
 • Geef ook aan wat u in het verleden al gedaan heeft om de overlast te bestrijden. Dit kan invloed hebben op de vervolgacties.

Laat een analyse uitvoeren

Als u niet precies weet wat de oorzaak is en als u zeker wilt weten wat er mis is, voordat u actie onderneemt, dan kunt u een analyse laten uitvoeren door een specialist (bijv. een aannemer, bouwkundige of adviesbureau). Zij kunnen de oorzaak van het probleem vaststellen en mogelijke oplossingen aandragen.

Samen verantwoordelijk

De grondwaterproblematiek is een lastig onderwerp waar vaak niet één verantwoordelijke voor is aan te wijzen. Een hoge grondwaterstand kan allerlei oorzaken hebben die per situatie verschillen. Dit betekent dat er geen standaard oplossing bestaat; alleen met maatwerk en samenwerking (tussen gemeenten, waterschap en inwoners) kan het probleem worden verholpen. Neemt u zelf maatregelen om de grondwaterstand te verlagen? Neem dan altijd contact op met uw gemeente! De verlaging van de grondwaterstand heeft namelijk gevolgen voor uw grond én die van uw omgeving: de bodem kan inklinken. Hierdoor kan uw erf verzakken. Ook kan schade ontstaan aan bebouwing, wanneer deze niet voldoende gefundeerd is. Dit is met name in ‘zettingsgevoelig’ gebied, zoals bij veengronden.