Water in mijn kelder of kruipruimte


U kunt zelf meerdere maatregelen nemen tegen water of vocht in uw kelder of kruipruimte. In sommige gevallen moet u een specialist inschakelen om het gewenste resultaat te behalen. U kunt zelf de oorzaak vastleggen of een analyse laten uitvoeren door een specialist, bijvoorbeeld een aannemer, bouwkundige of een adviesbureau.

Stel de oorzaak vast

 • Onderzoek of er scheuren zitten in de muren van in uw kelder of woning
 • Ga na of uw dakgoot/regenpijp geen lekkages heeft
 • Heeft het recentelijk veel gevroren? Dan kan een gesprongen buis of uitzettend (grond)water de oorzaak zijn.
 • Check de toestand van uw fundering
 • Vraag uw buren of zij ook wateroverlast of hinder ondervinden, Zo ja, dan kan er mogelijk in overleg met uw gemeente naar een oplossing worden gezocht
 • Neem contact op met uw gemeente
  • Meldt uw klacht van grondwateroverlast
  • Informeer naar de huidige grondwaterstand in uw buurt
  • Vraag of er in uw omgeving recentelijk veranderingen zijn doorgevoerd omtrent water (bijv. het dempen van een sloot of het beëindigen van grondwaterwinning).
  • U kunt ook vragen hoe het staat met het onderhoud van de riolering in en rondom uw buurt

Mogelijke oplossingen:

 • Zorg voor goede ventilatie – (zelf)
 • Repareer scheuren of lekkages – (zelf/specialist)
 • Kelder van binnen afdichten – (specialist)
 • Leg drainage aan (informeer uw gemeente) - (zelf/specialist – bijv. hovenier)
 • Heeft u een afgekoppelde regenpijp, komt het regenwater in uw tuin terecht en draagt dit bij aan wateroverlast? Vang het water dan op in een regenton of geleid het overtollig water naar een vijver of beek.