Grondwateroverlast


Grondwateroverlast

Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot wateroverlast en andere vormen van hinder. Voorbeelden van overlast zijn water in kelders en kruipruimten, vocht en schimmelvorming in gebouwen, hoge stookkosten, gezondheidsklachten, stank, te natte tuinen en verdronken planten.

Grondwater is het water in de grond. Regen en oppervlaktewater trekt de grond in tot het een ondoordringbare laag bereikt. De hoogte van de grond die ‘verzadigd’ raakt van water, noemen we het grondwaterpeil of de grondwaterstand. Het grondwaterpeil varieert van plek tot plek, maar te hoge en te lage grondwaterstanden kunnen voor problemen zorgen.

Op diverse plaatsen in Twente kampen we regelmatig met te hoge grondwaterstanden. Hier vindt u informatie om grondwateroverlast te voorkomen of te beperken.

Handige informatie

Gedetailleerde informatie over het grondwaterbeheer vindt u in de Handreiking grondwaterbeheer  Meer weten over wat er wettelijk is vastgelegd? Dit kunt u vinden op de website van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland.

Hoe pakken we grondwateroverlast aan?

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen grondwateroverlast is het belangrijk dat de oorzaak van de klachten bekend is.

Oorzaken grondwateroverlast

Een te hoog of een te laag grondwaterpeil kan gevolgen hebben voor uw woning. Bij een te lage grondwaterstand kunnen woningen soms verzakken.

Water in mijn kelder of kruipruimte

U kunt zelf meerdere maatregelen nemen tegen water of vocht in uw kelder of kruipruimte. In sommige gevallen moet u een specialist inschakelen om het gewenste resultaat te behalen.

Vocht of schimmelvorming

Vocht in huis kan schimmel veroorzaken en dat is niet alleen slecht voor uw huis. Het is vooral slecht voor uw wooncomfort en gezondheid.

Stankoverlast

Stankoverlast gaat vaak gepaard met vochtige omstandigheden. Door schimmels, ongedierte of rottingsprocessen kunnen nare luchtjes ontstaan.

Water in de tuin

Een drassige bodem of zelfs opwellend water in de tuin kan komen door hoge grondwaterstanden. Dit kan meerdere oorzaken hebben.