Waarom een Twentswaternet?


Hasse Goosen van de Wageningen Universiteit | De afgelopen 18 jaar hebben we elk jaar weer het wereldrecord warmte verbroken. Daarmee is klimaatverandering niet alleen iets van de afgelopen decennia.

Gaan we door zoals we dat nu doen dan zal dat ernstige gevolgen hebben op onze leefomgeving. Tot aan 2050 zijn er verschillende klimaatscenario’s te schetsen. Het eerste (doem)scenario schetst het toekomstbeeld wanneer er niet ingegrepen gaat worden. Het gevolg: een wereldwijde stijging van 3,2 tot 5,4 graden Celsius. Het tweede scenario betreft het scenario zoals dat in het klimaat akkoord van Parijs besproken is, een stijging van maximaal 1,5 graden. En dit is een gigantische opgave!

“Maar laten we moedig zijn als anderen niet staan te springen.” – Hasse Goosen

Bij gemeentes moet werk worden gemaakt van klimaatadaptaties, want we gaan in de toekomst last krijgen van wateroverlast, droogte, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) en overstromingen.


Presentatie bijeenkomst 19 oktober