Toekomst


Mirthe de Jong | Jeugdbestuurder waterschap Vechtstromen

Als klein meisje heeft ze altijd van water gehouden en vind het belangrijk dat dit voor de toekomst beschikbaar blijft. Haar ‘drive’ om zich in te zetten voor duurzaam watermanagement komt daar ook uit voort. Dit jaar doet ze haar eindexamen van de HAVO en is van plan zich ook in de toekomst in te blijven zetten voor het creëren en behouden van waterbewustzijn. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

“Jullie kunnen mij morgen veranderen. Dus doe dat! Neem dat serieus, het is belangrijk”