Lokale en regionale helden


Katholieke basisschool - Pax Christi uit Overdinkel - “Weg van Water”.

De klimaat schoolmeester van Twente’.

In samenwerking met een landschapsarchitect, bewoners en de gemeente is een educatieve en duurzame inrichting van het retentiegebied (gebied om water vast te houden) “het Overdinkelse Veld” ontwikkeld. Deze ontwikkeling ontstond bij toeval toen de gemeente bij de school aanklopte om te kijken of het regenwater uit de omgeving nabij het schoolplein kon worden geborgen. De bedreiging van open water bij een schoolplein is omgezet in een kans voor een klimaatvriendelijk schoolplein. Het regenwater is afgekoppeld van het vuilwaterriool en gaat nu naar een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Daaromheen is een groen schoolplein gerealiseerd met een scala aan speelmogelijkheden. Het groene schoolplein bevat veel educatieve onderdelen en maken de kinderen op deze manier erg bewust van water en de effecten van klimaatverandering. Het duurzame schoolplein heeft niet alleen positieve effecten op het watermanagement van de buurt, maar draagt ook bij aan de vermindering van pesten en conflicten. Het plein is overzichtelijker en biedt meer ruimte.

Sander Heitbaum – Projectleider NTP Groep

Directeur NTP Infra, Milieu en Bouw, Sander Heitbaum, vertelt over klimaat adaptieve bouw en burgerparticipatie en hoe zij door duurzame maatregelen de leefomgeving functioneler, veiliger en gezonder inrichten. Belangrijk hierin is de samenwerking en communicatie met klanten, ketenpartners en eindgebruikers. Een van de kerndoelen van de NTP Groep is dan ook het realiseren van rendabel water. Aannemers voeren tegenwoordig de keukentafelgesprekken met omwonenden van projecten.

“Zet ons dan ook in om jullie verhaal te vertellen.” – Sander Heitbaum

“Wij zien grondwater stijgen, kelders vollopen en lokale problemen ontstaan.” – Sander Heitbaum

Duurzame oplossingen van de NTP groep:

  • Ziekenhuis koelen door middel van Lake-Sourcing
  • Het betrekken van scholen en werk – burgerparticipatie
  • Regentonnen voor huishoudens
  • Eigenaarschap creëren – bewustwordingsproces
  • Motivatie sessies
  • Supermarkten betrekken door middel van acties

“Niet de auto te gast, maar het water is te gast”.

Johan Coes - Gemeente Wierden

De gemeente Wierden is in de regio de grootste exportgemeente in drinkwater. Het is ontzettend belangrijk dat de bewustwording onder inwoners vergroot wordt. Wierdense energiecoaches die op pad gaan om inwoners te helpen met energiebesparende maatregelen, stimuleren inwoners ook om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. “Hoe maak je je tuin watervriendelijk, wat kun je zelf doen? De gemeente Wierden heeft een aantal acties uitgevoerd zoals het huis aan huis bezoeken en het opzetten van winacties om inwoners te betrekken in effectief watermanagement.

Wierden twn