Wat moet er gebeuren?


Om te beginnen een stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) - www.klimaateffectatlas.nl |

Via een klimaatstresstest kunnen gemeentes kwetsbare plekken bepalen binnen hun regio voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Hiermee zal duidelijk worden waar een lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. Deze test zal de eerste stap zijn. De klimaatstresstest vergroot het bewustzijn en moet als een middel gezien worden om het gesprek op gang te brengen. Als de uitkomsten van de stresstesten integraal worden aangepakt biedt dit meer kansen voor de adaptie van maatregelen. Uiteindelijk willen we samen werken naar groenere, waterrijkere en gezondere steden en regio’s waarin ook de lucht- en leefomgevingskwaliteit verbeterd wordt.

“Problemen bij de bron aanpakken in plaats van lokaal pleisters plakken.”

Voor de gemeente Ede is naar aanleiding van de stresstest een economisch schadeplaatje berekend. Zonder klimaatadaptatiemaatregelen zal klimaatverandering zorgen voor een schade van 62 miljoen door wateroverlast, 83 miljoen door hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad), 9 miljoen door droogte en 202 miljoen door overstroming. Dit moeten we voorkomen.

Om dit tegen te gaan zijn er twee mogelijke strategieën, aldus Goosen:

  • Risico aversie: het voorkomen van schade en reduceren van risico’s.
  • Kans gerichte strategie: realiseren van een veerkrachtige regio en het benutten van innovatieve oplossingen.

Bij adaptie zullen gemeentes en besturen te maken krijgen met verschillende schaalniveaus. Zowel provinciaal, regionaal als lokaal moet men de krachten bundelen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de bouwsector met betrekking tot nieuwbouw, en aan burgerinitiatieven die goed benut moeten worden. Wat gebeurt er allemaal in jouw regio?

Het gaat om het gezamenlijk realiseren van een visie.

“Mensen worden niet verleid door de feiten, maar door de perspectieven”.

We komen niet verder als we dat samenbindende verhaal niet weten te ontwikkelen.