Wat gaan we het komende jaar doen?


“We kunnen het niet alleen, het moet samen”.

En dit gaan we doen met de volgende bouwstenen:

Nieuwe koers

Werkplaats stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)

Stappenplan van nu tot 2020:

 • Stresstest | 2018 
  Welke functies zijn daar gevoelig voor?
  Waar worden we aan blootgesteld?
 • Risico dialoog | 2018 en 2019 
  Hoe erg vinden we dat?
 • Adaptatie | 2019 en 2020
  Hoe gaan we dit aanpakken?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de regio? En hoe kunnen wij deze optimaal benutten in ons streven naar een duurzamere regio?

 • En verder:

En verder

Werkplaats omgevingswet: we ontwikkelen een bouwsteen “water” voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Werkplaats communicatie: De B van bewustwording: wat betekent dat voor de rol van het Twents Waternet? Hoe verleiden we inwoners en bedrijven tot waterbewustzijn en het nemen van maatregelen?