Werkplaats Energiekosten gemalen


De werkplaats Energiekosten gemalen heeft op 29 april een informatiemarkt gehouden over de kansen om de kwaliteit van gemalen te verbeteren met minder energiekosten. Er was veel informatie over Slimme Meters, Onderhoudsmanagement en Samenwerking in de waterketen voor de vakspecialisten van de deelnemende gemeenten en waterschap van Twents waternet.

Cijfers en techniek

Alle beleids- en (civiel)technische medewerkers van de Twn gemeenten en waterschap, die werkzaam zijn op het terrein van riolering en afvalwaterzuivering, waren aan het einde van hun werkdag welkom in het gemeentehuis van Wierden. Ook voor degenen die zich bezig houden van de boekhoudkundige kant van energiekosten, was het een interessante bijeenkomst.

De vakspecialisten deelden informatie over:

  • Hoeveel besparing is te behalen op de energiekosten van gemalen?
  • Opbouw energienota en op welke posten is invloed uit te oefenen?
  • Administratieve besparingsmogelijkheden van energiekosten
  • De Energiemakelaar en hoe deze kan bijdragen aan besparing
  • Kostenbesparing door facturatie, clustering van belastingtarieven of aanpassen aansluitcapaciteit
  • De transitie naar slimme meters en de implementatie daarvan
  • Wettelijke verplichtingen rondom slimme meters
  • De rol van een Installatie Verantwoordelijke (IV) van elektrische installaties
  • Risico’s en gevolgen van het ontbreken van een Installatie Verantwoordelijke.

De riolerings- en zuiveringsexperts lieten zich bij de verschillende stands uitvoerig informeren over de mogelijkheden en methodieken van installaties en energiegebruik.