Twents waternet streeft naar samenwerking en waterbewustzijn


De veertien Twentse wethouders met water in de portefeuille en ons DB lid Roel van der Veen hebben op woensdag 24 januari op de Enterse Waarf de visie “Twents Water verbindt, van waterwinst naar waterbewustzijn” ondertekend.

Water neemt een belangrijke positie in binnen ons dagelijks leven, of het nu gaat om milieu, wonen, recreatie, economie of gezondheid. Gezamenlijke wateropgaven vormen dan ook een maatschappelijke uitdaging. De bestuurders hebben dit onderschreven in de visie, waarin gefocust wordt op de kernbegrippen bescherming, beleving, bewustwording en bundeling van krachten.

  • Bescherming; een waterrobuust Twente. Door bij alle watervraagstukken rekening te houden met extreme weersomstandigheden.
  • Beleving; een aantrekkelijk Twente. Door water zichtbaar en schoon in te richten, dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving zodat mensen kunnen genieten van water.
  • Bewustwording; een water- en omgevingsbewust Twente. Door inwoners en bedrijven bewust te maken van de waarde van water, kunnen we de kracht van de samenleving benutten bij het oplossen van watervraagstukken.
  • Bundeling; een samenwerkend Twente. Water is van ons allemaal. Door krachten te bundelen met overheden, onderwijs, ondernemers en onderzoeksinstellingen komen we tot slimme oplossingen met meerwaarde.


Gemeenten in Twente en waterschap Vechtstromen werken al jaren samen op het gebied van water in de netwerkorganisatie Twents waternet. In 2009 werd het “Twents Afvalwater AKKoord” gesloten en in 2012 volgde de overeenkomst “Waterwinst TAAK 2.0”. Met de ondertekening van Twents Water verbindt wordt de volgende stip aan de waterhorizon gezet. Een stip die ervoor moet zorgen dat we in Twente ook in de toekomst optimaal en veilig kunnen genieten van ons water.