Trots op praktische communicatieaanpak


De werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten heeft zijn ontslag ingediend. Na een onderzoek naar effectieve en praktische mogelijkheden voor de communicatie met bewoners bij afkoppelprojecten heeft de werkplaats een prachtig handboek met een overzicht van praktische leerpunten opgesteld.

Mooi voorbeeld van samenwerking

Tijdens het overleg van het bestuurlijk kernteam hebben de waterwethouders enthousiast gereageerd op het handboek. Het resultaat is een mooi voorbeeld van samenwerken in de waterketen. De leden van de werkplaats bespreken binnenkort hoe zij deze informatie kunnen delen met gemeenten die met het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van regenwaterafvoer aan de slag gaan. Vooral in Twente maar wellicht ook gemeenten buiten de regio kunnen we van dienst zijn met dit handboek.

Bruikbare aanbevelingen

Het handboek bevat een uitgebreide bron aan informatie en praktische tips. “Het handboek heeft een mooie paragraaf over burgerparticipatie,” vertelt Gerdrik Bruins, kartrekker van de werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten. “Hierin staat heel helder en praktisch wat je als gemeente wel en niet moet doen in de communicatie naar inwoners bij afkoppelprojecten. Maar deze aanbevelingen zijn generiek weergegeven en zijn ook heel goed bruikbaar voor andere projecten waarbij bewoners betrokken zijn.” De werkplaats bespreekt binnenkort op welke wijze deze aanpak overgedragen kan worden naar de gemeenten en daadwerkelijk ingezet gaat worden bij projecten.