Samen stip op de horizon bepalen


Het samenwerkingsverband Twents waternet is in 2012 gestart met het programma Waterwinst TAAK 2.0. Dit programma richt zich de (financiële) winstkansen die we in samenwerking kunnen bereiken. Nu deze besparingsdoelstellingen zijn behaald, is er behoefte de visie te verbreden als het gaat om samenwerking in de waterketen. Aspecten als duurzaamheid, innovatie en circulaire economie bieden nieuwe mogelijkheden. Daarbij kan samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van onze waterdoelen.

Visieontwikkeling

Het samenwerkingsverband heeft behoefte om meer strategisch te gaan werken. Welke doelen willen we hoe en wanneer bereiken? De nieuwe visie moet daarin leidend en koersbepalend zijn. Een verbindende visie inspireert en geeft richting aan de keuzes en prioritering van de activiteiten en projecten in de werkplaatsen. Op dit moment komen de werkplaatsen vaak ad-hoc tot stand op basis van een goed idee of een knelpunt. Werken vanuit een strategie en een visie geeft ook voor de werkplaatsen een stevig handvat om onze doelen te bereiken.

Werkatelier voor bestuurders

De volgende bestuurdersbijeenkomst van Twents waternet staat in het teken van deze visieontwikkeling van Twents waternet. De bestuurders van de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen gaan in een soort werkatelier aan de slag om hun visie te formuleren en bepalen wat de bijdrage van elke deelnemende organisatie daarbij kan zijn. De bijeenkomst zal waarschijnlijk in maart 2017 plaatsvinden.