Nieuwe werkplaats Monitoring watertaken


De deelnemers van Twents waternet hebben steeds meer de behoefte aan helder inzicht in de voortgang van hun eigen operationele en strategische doelen op het gebied van water. ‘Liggen we op koers of moeten we bijsturen’ is de vraag.

Continue monitoring is wenselijk, zodat alle deelnemers gedurende de looptijd van de gemeentelijke rioleringsplannen en van het waterbeheerplan van het waterschap de vinger aan de pols kunnen houden. Meten is weten. Meer inzicht draagt bij aan de kwaliteit. Vanuit Twents waternet hebben vertegenwoordigers van de gemeente Enschede en Almelo en het waterschap Vechtstromen het voortouw genomen voor een verkenning naar een instrument, dat snel inzicht moet geven in de voortgang van de waterdoelen.

Aanpak en tijdspad

Een klein comité heeft een plan van aanpak opgesteld en een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om met de werkplaats Monitoring watertaken te kunnen starten. Het eindresultaat van de werkplaats is een gebruiksvriendelijke spreadsheet, die doelrealisatie en situatie van zowel individuele als van gezamenlijke watertaken monitort. De hoofdtaak van de werkplaats is het bepalen en uitwerken van de criteria. Het meetinstrument moet een pragmatische en eenvoudige werkwijze hebben en bruikbaar zijn voor alle Twents waternetdeelnemers. De werkplaats gaat dit instrument in de eerste drie maanden van 2017 ontwikkelen. De verwachting is dat het bestuurlijk kernteam van Twents waternet het resultaat begin april kan vaststellen.