Jaarprogramma 2015


Het Twents waternet heeft het jaarprogramma voor 2015 opgesteld. Dit jaar willen de partners met Waterwinst TAAK 2.0 zichtbare stappen zetten om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) te verminderen.

Speerpunt van de strategie daarbij is de samenwerking tussen de 4 O’s: overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen. Dit moet leiden tot innovatieve oplossingen die meer besparingskansen opleveren.

Aan de slag

Concreet betekent dat we gaan samenwerken in werkplaatsen. In deze werkplaatsen stellen we maatregelen voor, die leiden tot aanzienlijke kostenbesparing, een betere kwaliteit en een minder kwetsbare afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). Dit jaar gaan de werkplaatsen de plannen van aanpak, die in 2014 zijn opgesteld, uitvoeren. In vier werkplaatsen gaan we aan de slag met:

  • Rioolvervanging
  • Energiekosten gemalen
  • Communicatie Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd)
  • Grondwatermeetnet

Nieuwe werkplaats

In de loop van 2015 stelt het Twents waternet een nieuw samenwerkingsproject als werkplaats in. Daarnaast is in het jaarprogramma de aanpak van communicatie en kennisuitwisseling opgenomen, die essentieel is voor een effectieve samenwerking in de Twentse afvalwaterketen.