Informatiemarkt Bornerbroek


Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeente Almelo hebben op 21 mei in Bornerbroek een gezamenlijke informatiemarkt gehouden. Deze partijen hebben hun krachten gebundeld om inwoners en geïnteresseerden uitleg gegeven over alle waterprojecten die op korte termijn in en rondom Bornerbroek gaan spelen. Aanwezigen kregen tijdens de bijeenkomst een compleet beeld van de knelpunten in het gebied en de te nemen maatregelen.

Investeren in de beste oplossing

Deze gezamenlijke projecten zijn bedoeld om de wateroverlast in en rondom het dorp op te lossen,  het dorp klimaatbestendig maken en er een prachtig stuk (water)natuur aan te leggen. De samenwerking, zoals dat door Den Haag is voorgesteld in het Bestuursakkoord Water, is in Twente al een feit. Verschillende partijen zijn bereid te investeren in maatregelen in elkaars systemen, omdat dat de beste (gezamenlijke) oplossing is. Dat is samenwerken, zoals het hoort te zijn.

Waterprojecten

Bezoekers kregen tijdens de bijeenkomst informatie over een aantal projecten en werkzaamheden die in en rond het dorp Bornerbroek plaatsvinden of op stapel staan. De werkzaamheden aan de nieuwe beek de Doorbraak was het onderwerp van waterschap Vechtstromen. De gemeente Almelo gaat in het gebied bezig met de riolering, Landschap Overijssel neemt het beheer van de Doorbraak voor haar rekening en Rijkswaterstaat werkt aan de aanpak van de kwelwaterproblemen en bereidt de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen voor. De informatiemarkt is goed bezocht .