Gezellige waterzaken


Jaarlijks ontmoeten de leden van het ambtelijk platform elkaar op andere manier dan aan de vergadertafel. Op woensdagmiddag 10 juni troffen zij elkaar om op een informele wijze kennis uit te wisselen over  riolering, afvalwaterzuivering, waterbeheer en aanverwante onderwerpen. Deze middag stond vooral in het teken van waterbeheer, ecologie en retentie (het vasthouden van water).

‘Top’overleg RWZI (rioolwaterzuivering) Hengelo

Zo’n 25 deelnemers verzamelden zich bij de RWZI in Hengelo. Vandaar uit werd de informatieheuvel Westermaat naast de zuivering beklommen. Aan de hand van informatiepanelen is uitleg gegeven over de RWZI Hengelo. De fundering voor de nieuwe Energiefabriek was al duidelijk zichtbaar. Na de lunch vertelde Ernst Slot van waterschap Vechtstromen over de nabijgelegen vissluis in de Berflobeek. Deze innovatieve vispassage blijkt goed toepasbaar op locaties met te weinig ruimte voor een vistrap en is nog goedkoper ook.

Water opvangen en vasthouden

Het gezelschap toog daarna op de fiets naar retentiegebied (gebied om water vast te houden) ’t Woolde in Hengelo, waar informatie over de werking en ervaringen van het gebied werd gegeven. In dit prachtige natuurgebied gelegen in een  industriële omgeving komen nu 143 vogelsoorten voor. De volgende bestemming was de nieuwbouwwijk Bornsche Maten in Borne. Daar hoorden de watermensen meer over het hoe en waarom van het waterbeheer, retentievoorzieningen, afkoppeling en de inrichting van dit gebied.

Waterpasserende verharding in Borne

Ook de demonstratie met waterpasserende wegverharding was voor de deelnemers een boeiende kennismaking van deze slimme toepassing. Het voordeel is, dat het water lokaal wordt opgevangen in een fundering van steenslag. Daarin bevindt zich 30% holle ruimte dat het regenwater goed kan opvangen. Het water wordt dus niet afgevoerd, maar zakt geleidelijk aan in de bodem. Het grote voordeel van deze toepassing is, dat de bestrating niet hoeft af te lopen naar beide zijden en er geen straatkolken nodig zijn. Dat betekent minder reiniging en onderhoud. En na vijf jaar bleek het systeem in de praktijk nog steeds zeer goed te werken. De ca. 100 millimeter bui werd probleemloos verwerkt. Na diverse waterobjecten bekeken te hebben, was er volop gelegenheid onder het genot van een hapje en drankje met elkaar na te praten over allerlei waterzaken.