Eindrapport Visitatiecommissie verschenen


Op 10 december 2014 is het eindrapport van de visitatiecommissie Waterketen onder leiding van oud-minister Karla Peijs verschenen. De conclusie is dat de afgesproken doelen in 2020 met enige extra inspanning haalbaar zijn.

Karla Peijs heeft het eindrapport overhandigd aan de minister en de BAW (bestuursakkoord water)-partners. Dit rapport zal antwoord geven op de vraag of de Visitatiecommissie de huidige voortgang in de samenwerking voldoende acht, zodat in 2020 de BAW-doelstellingen voor de waterketen gerealiseerd kunnen worden. Rond 10 december zal de commissie ook een brief sturen aan het bestuurlijke duo van iedere samenwerkingsregio met daarin het eindbeeld over de betreffende regio. De drinkwaterbedrijven ontvangen via de VEWIN een gezamenlijke brief.