Grondwaterstanden voor iedereen online


De werkplaats Grondwatermeetnet heeft Mos Grondmechanica de opdracht verleend voor beheer en onderhoud van het grondwatermeetnet en de gezamenlijke online database voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne.

Mos Grondmechanica zorgt voor het beheer en onderhoud van de peilbuizen en houdt de meetgegevens daarvan bij in een gezamenlijke online database. De invulling van de opdracht is per gemeente naar eigen wensen bepaald.

Best lastig

“De diverse belangen van de zes gemeenten maakte de samenwerking in de werkplaats Grondwatermeetnet niet altijd eenvoudig,” vertelt Patrick Spijker. Hij is projectleider Bodem en waterbeheer van de gemeente Enschede en kartrekker van de werkplaats. “Het was best lastig om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. De deelnemende gemeenten hebben verschillende systemen, hun specifieke wensen en andere voorwaarden. Onze afdeling Inkoop heeft in samenwerking met de andere gemeenten het bestek gemaakt. Daarin is voor elke gemeente de opdracht in detail geformuleerd. Uiteindelijk sluit elke gemeente zijn eigen contract af met de opdrachtnemer,“ legt Patrick uit.

Samenwerking via Twents waternet

“Toch zijn we tevreden over wat we via Twents waternet hebben bereikt. Naast de kostenbesparing maakt deze gezamenlijke aanbesteding de samenwerking met andere gemeenten in de toekomst gemakkelijker. De lijntjes zijn korter geworden en zo’n aanbestedingstraject kan ook eenvoudig voor andere zaken gebruikt worden. Dat is altijd efficiënter.”

Eén bestek voor zes verschillende meetnetten

Patrick Spijker heeft het aanbestedingstraject voor onderhoud van het grondwatermeetnet in Twente gecoördineerd. De afdeling Inkoop van de gemeente Enschede heeft de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd. “Wij hebben het bestek opgesteld in samenwerking met de andere gemeenten. We hebben tien inschrijvingen ontvangen, die op prijs en kwaliteit zijn beoordeeld. De voorlopige gunning was eind april. De opdrachtverlening heeft meer tijd in beslag genomen vanwege een bezwarenprocedure van één van de inschrijvers. Nadat de rechter dit bezwaar ongegrond heeft verklaard, is de opdracht definitief verleend aan Mos Grondmechanica.”

Peilbuizen met gegevens

Mos Grondmechanica is nu bezig met het omzetten van alle data en de voorbereiding voor het uitlezen van de data in de peilbuizen. Het uitlezen is bij elke gemeente anders. Meestal worden dataloggers gebruikt die de grondwaterstanden automatisch registreren. In enkele gemeenten moeten de gegevens handmatig worden uitgelezen. Alle gevalideerde informatie komt in één database, die online te bekijken is.

Data voor iedereen beschikbaar

De gegevens zijn met name belangrijk bij wateroverlast en voor allerlei berekeningen. Bij het aanleggen van wegen, riolering, groenvoorzieningen is informatie over de grondwaterstand en de bodem onmisbaar. Evenals bij projectontwikkeling, afkoppelprojecten en grondwateronttrekkingen. Voor iedereen die zijn kelder droog wil houden, kan het ook prima van pas komen. Wil je inzicht in de grondwaterstanden van een bepaalde wijk of in je eigen woonomgeving, dan kun je deze binnenkort gemakkelijk online vinden. Half oktober presenteert Mos de webportal aan de deelnemende gemeenten, die iedereen vervolgens via internet kan benaderen.