Bewonersparticipatie in Wierden


Positief effect bewonersparticipatie in Wierden

Nieuwe ideeën en meer begrip verbetert plan

De Nijverdalsestraat in Wierden wordt opgeknapt. De weg heeft een andere functie gekregen. In het verleden was het een drukke, provinciale weg van Zwolle naar Enschede. Nu is het een ontsluitingsweg en winkelstraat met lokaal verkeer. Naast de nieuwe inrichting vervangt de aannemer de riolering en treft duurzame maatregelen. De aanpak van deze reconstructie is niet alleen het werk van gemeente en aannemer. Er is bewust gekozen voor een intensieve samenwerking met bewoners en ondernemers van de Nijverdalsestraat.

Intensieve samenwerking

Marcel Brinks leidt namens de gemeente Wierden het project. “De straat voldeed niet meer aan de eisen die gesteld worden aan dit soort wegen. Bovendien was de riolering aan vervanging toe. Er moest iets gebeuren! Tijdens de eerste informatiebijeenkomst was de opkomst erg groot en zijn er veel ideeën aangedragen. De buurt had een duidelijke wens om mee te werken aan het vernieuwen van de straat. Er is een klankbordgroep ingesteld, die nu intensief meedenkt en slimme oplossingen aandraagt. Omdat de gemeente duurzaamheid, bereikbaarheid en participatie met de buurt de belangrijk vindt, hebben we besloten het project met een bouwteam voor te bereiden. Twee bewoners maken nu deel uit van het bouwteam. Op die manier combineren we kennis van de markt en lokale kennis: een transparante houding van alle bouwteamleden is hierbij van belang. Dat was voor ons een nieuwe werkwijze. Het bevalt uitstekend. We werken nu heel prettig en constructief samen en we hebben beter zicht op de lokale situatie. Een bouwteam zonder een afvaardiging van belanghebbenden is voor ons dan ook niet meer denkbaar.”

Open en transparant

Sander Heitbaum,   projectleider van NTP Groep Infra, is erg tevreden over de samenwerking. “De deelnemers in de klankbordgroep zijn de ambassadeurs van de buurt. Zij zijn enthousiast en delen de informatie op hun gezamenlijke Facebookpagina. De betrokkenheid is groot. De bewoners voelen zich medeverantwoordelijk. Het betekent wel, dat de projectleden van gemeente en andere partijen zich open stellen en een transparante houding aannemen. Sommige wensen kunnen we niet realiseren, bijvoorbeeld doordat er veel kabels en leidingen in de grond zitten. Als je uitlegt waarom, begrijpen de bewoners dat. Je moet je ook naar elkaar durven uitspreken. Dan ontstaat het  vertrouwen vanzelf.”

Korte lijntjes en elkaar scherp houden

Richard Kortenhoeven is één van de bewoners die meedraait in de klankbordgroep en het bouwteam. Hij is erg positief over de aanpak. “De buurt had al diverse keren gereageerd naar de gemeente over de toestand van de Nijverdalsestraat. Maar er gebeurde niets. Na een bezoek van de gemeenteraad hebben we aangedrongen om mee te denken in het projectteam. En dat is gebeurd. Nu weten we elkaar te vinden. De lijntjes zijn korter, we bespreken samen ideeën en oplossingen en we houden elkaar scherp. Op onze Facebookpagina delen we al onze informatie. Je merkt dat er veel meer begrip en betrokkenheid ontstaat bij zowel bewoners als bij de gemeente. Wij zijn heel tevreden over deze aanpak en het is zeker voor herhaling vatbaar.”

Beter en duurzamer resultaat

Marcel Brinks vertelt dat de inbreng van de bewoners tot diverse nieuwe inzichten en oplossingen heeft geleid, zoals een optimale fasering, hergebruik van materialen en extra klimaatmaatregelen. “Het eindontwerp is veel duurzamer geworden dan het oorspronkelijke plan. Dat hadden we vooraf niet gedacht. Deze vorm van samenwerken bevalt uitstekend. De voorbereiding kost meer tijd, maar de betrokkenheid en enthousiasme van de buurt is ook veel groter. En dat is winst. Wij beginnen binnenkort vol vertrouwen aan de uitvoering van de reconstructie van de Nijverdalsestraat.”