Met fiets en zomp langs waterprojecten


Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op 7 september kregen de deelnemers van Twents waternet een leerzaam programma voorgeschoteld. Gerard Bolscher en Hendrikjan Teekens organiseerden voor de leden van de ambtelijke werkgroep het jaarlijkse uitje in de gemeente Rijssen-Holten. Er stond een fiets- en boottocht op het programma. De deelnemers zagen het ecologische gebied tussen de Borkeld en Regge en kregen uitleg over de historie en huidige herinrichting van het gebied.

Middenin de natuur

Na de koffie en krentenwegge volgde informatie over het programma en over de te bezoeken projecten. Bij Het Overveen, dat midden in het natuurontwikkelingsgebied De Borkeld ligt, stonden de fietsen klaar. Dit deel van de Borkeld is de afgelopen jaren omgevormd van een agrarisch naar een natuurgebied met veel plas-draslocaties en poelen, waardoor de berging van water fors is toegenomen. Het kwelwater van de omgeving dat hier naar boven komt, is leidend geweest voor deze natuurontwikkeling.


Verbonden met de Regge

De fietstocht voerde langs de vernieuwde Maatgraven en de ecologische verbindingszone. Als gevolg van het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van het landelijk water, dat eerder vanuit de Borkeld op de Maatgraven loosde, ontstond er een Maatgraven met een te groot profiel en te weinig doorspoeling. De Maatgraven is natuur-technisch heringericht en heeft een smaller profiel gekregen. Een vistrap heeft de aanwezige stuw vervangen. Het afgekoppelde landelijke water uit de Borkeld loost nu op de nieuw aangelegde ecologische zone die de Borkeld verbindt met de Regge.

Varen met de zomp

De deelnemers fietsten .over het industrieterrein De Mors in Rijssen, waar naast de aanleg van een hemelwatersysteem ook alle wegen, groenstroken en waterpartijen zijn gereconstrueerd. De tocht eindigde bij de Regge, waar ze via het fietspontje en een kleine wandeling konden aanmonsteren op de Enterse Zomp. De schipper gaf een interessante toelichting op de historie van de zomp en over de herinrichting van dit deel van de Regge. Na te zijn afgemeerd bij de Pelmolen in Rijssen ging het per bus terug naar Het Overveen. Daar werd de middag afgesloten met een hapje en een drankje op het buitenterras. De deelnemers kijken terug op een boeiende en zeer geslaagde middag.